solarni-kolektori1 solarni-kolektori2 solarni-kolektori3 solarni-kolektori4

Solarni kolektori - cenovnik

Šifra Naziv cena (RSD)
NSC58-10 Vakumski solarni kolektor-vakumske cevi u ramu 34.440
NSC58-20 Vakumski solarni kolektor-vakumske cevi u ramu 59.040
NSC58-30 Vakumski solarni kolektor-vakumske cevi u ramu 77.490
NSC70-10 Vakumski solarni kolektor-vakumske cevi u ramu 62.730
NSC70-15 Vakumski solarni kolektor-vakumske cevi u ramu 77.490
NSC 70-20 Vakumski solarni kolektor-vakumske cevi u ramu 118.080
NSC 100-8 Vakumski solarni kolektor-vakumske cevi u ramu 77.490
SR868C8 Kontroler solarnog sistema 14.760
SR1128 Kontroler solarnog sistema 18.450
SR1168 Kontroler solarnog sistema 30.750
SR1188 Kontroler solarnog sistema 36.900
SR618C6 Kontroler solarnog sistema 30.750
  Jednolinijska pumpna grupa 24.600
  Dvolinijska pumpna grupa 30.750
  Bojler 300 lit. sa dva izmenjivača 92.250
  Bojler 250 lit. sa dva izmenjivača 88.000
  Bojler 200 lit. sa dva izmenjivača 80.000
  Bojler 500 lit. sa dva izmenjivača 205.000
solar line
solarni sitemi