Cenovnik solarnih kolektora i opreme

Šifra Naziv cena (RSD)
NSC58-10 cevi Vakumski solarni kolektor-vakumske cevi u ramu
NSC58-20 cevi Vakumski solarni kolektor-vakumske cevi u ramu
NSC58-25 cevi Vakumski solarni kolektor-vakumske cevi u ramu
NSC58-30 cevi Vakumski solarni kolektor-vakumske cevi u ramu
NSC70-10 cevi Vakumski solarni kolektor-vakumske cevi u ramu
NSC70-15 cevi Vakumski solarni kolektor-vakumske cevi u ramu
NSC70-20 cevi Vakumski solarni kolektor-vakumske cevi u ramu
NSC 100-8 cevi Vakumski solarni kolektor-vakumske cevi u ramu
SR868C8 Kontroler solarnog sistema 14.760
SR1128 Kontroler solarnog sistema
SR1168 Kontroler solarnog sistema
SR1188 Kontroler solarnog sistema
SR618C6 Kontroler solarnog sistema
Solarna pumpna grupa Jednolinijska pumpna grupa 24.600
Dvolinijska pumpna grupa 30.750
Bojler inox Bojler 300 lit. inox sa 2 izmenjivača 92.250
Bojler 250 lit.inox sa 2 izmenjivača 88.000
Bojler 200 lit.inox sa 2 izmenjivača 80.000
Bojler 500 lit.inox sa 2 izmenjivača 215.000
Bojler emajl Bojler 200 lit.SON sa 2 izmenivača 50.811
Bojler 300 lit. SON sa 2 izmenivača 80.555
Bojler 400 lit. SON sa 2 izmenivača 96.000
Bojler 500 lit.SON sa 2 izmenivača 104.400
Bojler 750 lit.SON sa 2 izmenivača 155.160
Bojler 1000 lit. SON sa 2 izmenivača 174.495
Bojler 1500 lit.SON sa 2 izmenivača 255.543
Akumulator toplote Aku.toplote 500 lit.bez izmenjivaca 56.400
Aku.toplote 800 lit.bez izmenjivaca 72.375
Aku.toplote 1000 lit.bez izmenjivaca 77.830
Aku.toplote 1500 lit.bez izmenjivaca 124.180
Aku.toplote 500 lit. sa izmenjivacem 72.376
Aku.toplote 800 lit. sa izmenjivacem 87.247
Aku.toplote 1000 lit. sa izmenjivacem 92.700
Aku.toplote 1500 lit. sa izmenjivacem 141.530
Aku.toplote 500 lit. sa 2 izmenjivaca 72.375
Aku.toplote 800 lit. sa 2 izmenjivaca 87.147
Aku.toplote 1000 lit. sa 2 izmenjivaca 92.700
Aku.toplote 1500 lit. sa 2 izmenjivaca 141.530
Bojler u bojleru EU1 KSC 600/150 bez izmenjivaca 136.571
EU1 KSC 800/200 146.485
EU1 KSC 1000/220 156.648
EU1 KSC 1500/300 210.681
EU1 KSC1 600/150 sa izmenjivacem 148.220
EU1 KSC1 800/200 158.135
EU1 KSC1 1000/220 171.024
EU1 KSC1 1500/300 230.014
EU1 KSC 2 600/150 sa 2 izmenjivaca 159.622
EU1 KSC 2 800/200 169.784
EU1 KSC 2 1000/220 185.400
EU1 KSC 2 1500/300 249.100

Zadržavamo pravo promene cena svih proizvoda i usluga, bez prethodne najave i objave na sajtu.

solar line
solarni sitemi